Księgi rachunkowe

  • Tworzenie planu kont
  • Pomoc przy ustalaniu polityki rachunkowości
  • Ewidencja kosztów i przychodów (księgi główne, pomocnicze)
  • Ewidencja podatku od towarów i usług
  • Ewidencja środków trwałych i wyposażenia
  • Obsługa pracowników
  • Comiesięczne deklaracje podatkowe i zestawienia
  • Bilans i inne zestawienia roczne
  • Sporządzanie sprawozdań do GUS i NBP
  • Rachunkowość zarządcza

Witamy!

Biuro Rachunkowe Jolanta Kurpanik świadczy kompleksową obsługę księgowo-podatkową, finansową i płacową podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej.

dowiedz się więcej

Kontakt